Regresjonsterapi

Regresjon, en mulighet til endring.

Gjennom dyp avspenning kommer du i kontakt med glemte hendelser og kan endre effekten disse har på livet ditt.
Traumer virker på deg uten at du kan kontrollerer dem frem til du gjennom å endre minnene blir herre over situasjonen.

Flere typer regresjonsterapi:
Regresjon til tidligere episoder i dette livet, til tidligere liv, til tilstander der vi møter våre underbevisste symboler eller spirituell regresjon.
Alle variasjoner er virkningsfulle og hjelper deg til å få kontroll over eget liv.

Du er den som styrer prosessen, jeg er en veileder og samtalepartner som legger til rette. Det sentrale er at du kommer i kontakt med dine resurser og integrerer dem i eget liv. Du finner løsningene slik at det er din autonomi og ditt handlingsrom som utvides.

I regresjon, går vi tilbake til hendelser, i dette eller et tidligere liv. Vi legger til rette for at du kan endre og transformere minnenen dine gjennom å gjennomleve de tidligere situasjonen på en måte som er riktige for deg nå.

Da endrer du celleminnene og kan komme deg videre. gjennom dyp avspenning kommer du til områder du tidligere har måttet stenge ute.
Du blir skånsomt vist hendelsene og får hjelp til å endre dem. Du har kontrollen og vil i etterkant kjenne mestring og overskudd.

Regresjons-terapi fører deg tilbake til situasjonen der sporene til uønskede mønster ble lagt inn.

Disse henter vi opp i bevisstheten.
Gjennom å bearbeide og forløse dem, gir du deg selv nye celleminner og legger grunnlaget for å ta en ny retning i livet.

Ved hypno-terapi, gir du deg selv konstruktive affirmasjoner som vi programmerer inn i din underbevissthet. I alle tilfeller er jeg bare en veileder, du bestemmer innhold og mål. Metodene er virkningsfulle og varige.

Det du gjemmer i dypet av din personlighet vil alltid styre deg.
Det du kjenner til styrer du.

Priser:

Hypno-terapi 700. Kr. pr. behandling ca. 1-1,5 timer.
Regresjons-terapi første konsultasjon kr. 1600,- deretter kr. 1500,- pr. behandling ca. 2-2,5 timer. 

Spirituell regresjon 2500 kr. 4 - 5 timer. (Forutsetter minst en gjennomført regresjon med meg)

Prisreduksjon kan gis til studenter, ungdom, pensjonister, eller ved flere i samme husholdning.
Prisene gjelder ved behandling i Lier/Asker.

Ved behandling i eget hjem kommer reise og reisetid i tillegg.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter