Veiledning og Coaching

Veiledning og Coaching er effektive verktøy, de er med på å finne frem til dine skjulte ressurser. 

Veien til mestring ligger ofte meget nær. Vi har selv de riktige løsningen og svarene på vår utfordringer. Veiledning/coaching legger med sine ulike metoder, situasjonen til rette for refleksjon og handling.

Vi kommer til endring, myndiggjøring, empowerment og kompetanseutvikling gjennom bruk av veileder/coaching verktøy.  

Jeg arbeider med dialogen og samtalen som utgangspunkt. Ved endring og kompetanseutvikling er jeg opptatt av mestring, trygghet, egne resurser, ansvar og  handlingsforpliktelse.

Du, dere, er mestere i eget liv, jeg kan være et speil, en los eller en sparringspartner. Coaching bygger på likeverd og respekt.

Ved refleksjon, bevissthet, språk og lytting kommer du frem til din løsning, bygget av deg på ditt fundament.
Ved behov tar vi i bruk andre metoder som understøtter din kreative prosess på vei til løsningen som passer for deg.

bilde

Smil vennlig til deg selv hver dag! Det er den beste investeringen i godt vennskap! Før eller senere har du smilt og fått en venn for livet....... 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter